Microsoft 商伴相隨 Leading Edge 與你商贏

從社群聆聽洞悉商機 將數據轉化成公司最值錢資產

在現今社會經濟環境下,了解最新市場形勢,聆聽客戶聲音並快速作出回應,變得尤其重要。但在經濟逆境中,如何能花最少資源獲取商機,並將現有的資源價值提升,成為公司最重要的資產? Microsoft Partner — 市場數據分析專家 Leading Edge 高級銷售經理廖珮雯 (Elisa) 告訴我們,「透過結合社群聆聽 (social listening) 及數據分析,不但可以提升員工 80% 效率,更可節省 3 倍時間,將你以為不值錢的數據,變成很有價值的商機!」

1 個雲端平台 24/7 與市場接軌

市場上的資訊媒介及訊息越來越多,加上目前的社會環境下,市民減少外出,令他們更需要依靠網絡與外界溝通。企業如果不能在短時間內獲取相關數據,並加以分析,不但可能錯過不少商機,更有機會引發危機,蒙受損失。Leading Edge 利用 Microsoft 的 Power BI 及 Azure Databricks 智能數據分析技術,可將大量的數據短時間內分類歸納,並轉化成有用的資訊,「客戶現在可以每半小時,甚至每十分鐘,隨時隨地透過雲端平台,很簡單清楚地獲得分析報告。」

分析產品市場定位 獲取最大成本效應

「為什麼我落廣告、做促銷,也得不到我想要的成效?」很多老闆最怕投資後與預期不符,卻不知道問題根源,白白浪費金錢。透過數據分析活動成效,可有助他們再推出同類型推廣或入貨時,作出策劃調整。「例如設計師原以為西裝恤衫需求比較多,但原來大家最近都在家工作,改穿 T 恤。」

 

Elisa 補充,智能數據分析亦有助客戶了解市場對其形象及產品的需求,例如保險公司希望了解市民對最近的年金有什麼看法,為什麼會買 A 公司,而非 B 公司的產品。」客戶可以透過服務,了解市場的反應、喜好和期望,並有助提升企業品牌形象。

智能話語分析 了解背後含義

「係呀?好呀?」到底這兩句是真話還是反話?Leading Edge 是市場上少數支援三文兩語、口語、俗語、俚語及網絡用語的數據分析公司。系統收集每一個數據後,會透過智能數據分析及機器學習,再配合語境及情緒分析,解剖句子真正想表達的意思,令他們可以更全面及準確地報告給客戶知道用家的想法。

減少例行工作 發揮員工最大價值

企業一般需要投放大量人力和資源在不同媒介收集數據,然後再逐一分析,費時失事,亦有機會錯失其他更有用的數據及資訊。Elisa 指有客戶向她反映,他們以前需要全組人用全日去收集數據,利用了 Leading Edge 的服務後,員工效率提升了 8 成,時間快了 3 倍,現在他們可以有更多時間去做更重要的工作。

每月 1 萬起 讓數據變商機

Elisa 稱以往企業要加入數據分析服務需要一定的價錢,但隨著雲端服務大眾化,入門費用亦較相宜。月費由一萬起,客戶除了可以看到收集所得的內容及數據外,系統更會自動將數據分類為正面、中立或負面,並告知有什麼關鍵字互相關聯,有沒有網紅 (KOL) 參與在內等,有助公司快人一步洞察商機。

觀看影片訪問:

Microsoft Partner: Leading Edge

Leading Edge Facebook: leadingedgegroup.hk

#EmpowerHK #Microsoft #Azure #dadabricks #Office365 #LeadingEdge

詳情及查詢

想詳細了解今次介紹?夥拍 Microsoft 幫你拆解奇難雜症,即打 2804 7084 一齊拍住上!

或者留低你想法,有咩最新荀野話你知!

想了解多D呢個方案其他:請註明